کیسه زباله

کیسه های زباله تولیدی شرکت کرمان نایلون،تهیه شده ازمواد درجه یک و در اندازه های متفاوت برای مصارف خانگی وصنعتی میباشد و به صورت کیسه های سنتی و رولی پرفراژدار تهیه می شود